Aradeth

Sessie 1 - Grixis de Gevangenentrein

Tralies, Eten en Ontsnappen

Het regent buiten. Een nieuweling zou moeilijk slapen door het gehobbel van de trein over de magische rails, maar de gevangenen zijn er al aan gewend.

De vijf onschuldige gevangenen doen ieder iets anders. De een mediteert, de ander heeft normale nachtrust nodig, een derde schrijft aan een fanatasyboek. Het is een barre nacht. De volgende ochtend bij het eten is het duidelijk: Ze moeten hier weg. Maar hoe? De wacht circuleert constant, de sleutels zijn onbereikbaar. Niet alleen dat, de wizard kan zijn spreuken niet eens normaal opnoemen. Toch moet het.

De groep kan zich maar één gat in de perfecte beveiliging van Grixis voorstellen: Het Kookschema. Het koken wordt gedaan door gevangenen. Ze koken niet voor de bewaking, maar voor de andere gevangenen. Maar als ze nu eens zouden opvallen? Als ze de bewaking zouden kunnen laten kwijlen van afgunst. Dat is het. Zodra de Fantasyschrijver en de Halfwolf aan bod komen om te koken begint het plan. De Halfwolf weet niet veel van koken af. De Schrijver daarentegen wel. Hij geeft de Wolf hier en daar een tip, en is zelf bezig met het hoofddeel van het gerecht. Hij voegt specerijen toe, voor hoever dat in een gevangenis kan, mengt nog wat saus en sprak stiekem nog een spreuk uit over de pan. Het deel wat door de schrijver wordt bereid is uitmuntend. Geweldig. Het deel van de Wolf vult dat, al dan niet met een beetje geluk, perfect aan.

En de gevangenen eten. Het is geen restaurant waar je om meer kunt vragen, maar anders hadden ze dat gedaan. Kreten van genot klinken in de wagon. En de bewakers zijn verbaast. Ze pakken een bord af van een van de gevangenen, die daarop terugkeert in zijn diepe depressie, en eten ervan. Ze proeven het. Ook zij hebben niet het voorrecht iedere dag hun eigen maal aan te vragen. Maar dit voldoet. Ze lopen naar de Schrijver en de Wolf. Booskijkend. Maar uiteindelijk komt dan toch de vraag die de groep onschuldigen al in hun hoofd had laten doorklinken. “We willen dat jullie ook een keer voor ons koken.” En dat zullen ze. De schrijver beraamt een recept. De Wolf krabt verf en lak van de muren van zijn gevangenis. Loodverbindingen zijn niet goed voor de maag.

Comments

Pharen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.