Aradeth

Sessie 2 - Gevecht met gnomen

Dit is een beschrijving van het gevecht met de gnomen dat we ervoeren tijdens ons werk in de haven. Het bleek een interessante ervaring en een goede illustratie van mijn gedachten over fysieke confrontatie.

De gnomen kwamen van het grotere schip naast ons. Ze verspreidden zich in korte tijd over het schip waarop we aan het werk waren. Ze waren gewapend en hadden een aura van gewelddadigheid en moordlust over zich. Ik besloot dat ze een bedreiging vormden voor onze werkgever. Ze moesten gestopt worden. In praktijk betekende dit dat wij ons op hen stortten en de gnomen zich op ons.

O

In strijdgewoel komt het er op aan snel beslissingen te nemen. Op basis van weinig informatie en binnen een korte bedenktijd moet de beste actie gekozen worden. Iedere vijfde, zesde seconde moet dat opnieuw. Het is waarschijnlijk dat als het stof is gaan liggen en er nog eens naar alles wat er gebeurd is gekeken wordt gezien kan worden dat er betere beslissingen genomen hadden kunnen worden. Ik probeer te zien of een strijd uiteindelijk in balans is uitgevallen. Ik probeer te kijken of de kwalitatief goede en slechte beslissingen elkaar uitgebalanceerd hebben. Zo niet, dan moet die balans alsnog gevonden worden. Als dat mogelijk is.

O

De gnomen kwamen van alle kanten en een gedeelte van de dwergen liet ons in de steek. Ik heb geprobeerd hun moordlust te beantwoorden met een even negatieve actie, elke keer. Op een bepaald moment in het gevecht zag ik dat de gnomen iets uit de kamers van het schip meenamen, vluchtend. Ik sprong vanaf hoger op een grote kist die aan de kraan hing. Met de vaart die dit me gaf probeerde ik zo snel mogelijk bij de vluchtende gnomen te komen. Bij mijn sprong van de kist af, zette ik me af. De kist vloog daardoor in de tegenovergestelde richting van mijn sprong, recht op mijn medestrijders af. Ze hebben hem gelukkig weten te ontwijken. Mijn sprong faalde, ik moet iets fout hebben gedaan tijdens het afzetten. Ik belandde op het dek, de planken kraakten. Misschien was dit wel een illustratie van balans. Ik bracht de anderen in gevaar door mijn sprong die faalde. De sprong faalde dus niet alleen in aankomen waar ik wilde, maar ook in het waarborgen van de veiligheid van de anderen.

Ik heb uiteindelijk nog een stel van de gnomen weten te vangen, maar geen van hen had de gestolen goederen bij zich.

Er is één gnoom gestorven in de strijd, maar het is de rest wel gelukt te stelen van onze werkgever. Ik betreur het feit dat de gnoom moest sterven. Doch: zijn dood was het gevolg van de moordlust waarmee hij op ons af kwam.

- Horatio Lane Quimby

Comments

Murakami

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.