Het Diramarriaanse Continent

Het Diramarriaanse Continent bestaat uit 6 landen. De drie grootste hiervan zijn Cromidul, Diramar en Toridan.

Cromidul

Cromidul is een overwegend Human land. Er zijn wel verscheidene andere rassen aanwezig en geaccepteerd, maar in het verleden was dit niet het geval en dat is nog steeds te merken. Cromidul is een democratie, geregeerd door de Cromidulliaanse Ministers. De centrale soldatengilde is de Cromidulliaanse Wacht, maar er zijn wel onafhankelijke gildes aanwezig. Cromidul heeft géén verkiezing, maar iedere Minister kan zichzelf verkiesbaar stellen. Er zijn 50 ministerposities, maar in de vergaderruimte zijn 70 stoelen. De laatste 20 zijn voor de 20 ministers die bíjna een plek in de raad hebben, de laatste 20 van de top-70 dus. Aangezien ze van de een op de andere dag genoeg aanhangers kunnen krijgen is het van belang dat ze al wel in de ruimte aanwezig zijn. Ze discussiëren ook wel mee in het debat, maar hebben simpelweg geen stem of positie.

Diramar

Diramar is een multiraciaal land met een Human koningshuis. De wetsmacht licht bij de Koning van Diramar, maar om te zorgen dat hij geen absoluut heerser wordt is er een absolute grondwet die zegt dat de koning zich zelf ook aan zijn wetten moet houden. In deze absolute grondwet staan nog een aantal andere wetten die ervoor zorgen dat de koning zijn macht beperkt wordt. Diramar is de grootste economische macht van het Diramarriaanse Continent, met een relatief hoog aantal fabrieken en een grote upper-class society.

Toridan

Toridan is een militair dictatorschap ten oosten van Diramar. Het was ooit een koninkrijk totdat het leger de macht greep en de generaal de grootste macht kreeg. De generaal kiest bij zijn sterven zijn opvolger, maar het is van belang dat deze geliefd is bij het leger, aangezien in het verleden is gebleken dat wanneer dit niet het geval is de nieuwe generaal meestal een assassinatie ondergaat en het leger een nieuwe leider kiest. In de bergen van Toridan huizen zich Dwarves, die geen eigen natie hebben geclaimd maar zich ook niet onderwerpen aan het Toridanse leger.

Kal, Seo en Pra zijn drie kleinere landen op het continent. De inwoners ervan zijn de originele bewoners van het Diramarriaanse continent: De Gnomes. Ze zijn naar de uithoeken van het continent verdreven en de noordelijke twee hebben zich van elkaar gesplitst vanwege te verscheiden meningen. Vanwege de verdrijving zijn de meeste Gnomes nogal anti-buitenstaanders, hoewel hier af en toe een uitzondering op bestaat.

Kal

Kal is een Gnomen Monarchie met een absoluut heerser: de Koning. Alle wetten worden door hem gemaakt, met hulp van adviseurs, en het leger staat onder zijn leiding. De Kalse Gnomes zijn zeer loyaal aan het koningshuis en je zult er weinig gemopper over horen.

Seo

Om de 10 jaar vormt Seo een nieuw parlement van gekozen Gnomes. Deze Gnomes maken de regels voor het land en zorgen dat ze worden opgevolgd. Het Seon Leger is onafhankelijk van het parlement maar moet zich wel gedragen naar de door hen gegeven regels.

Pra

Pra is een Arcanacracy die wordt geregeerd door de afgestudeerde wizards van de universiteit van Tidra. Pra is het meest agressief tegen niet-gnomes en buitenstaanders staan buiten de wetten die gelden voor gnomes.

Het Diramarriaanse Continent

Aradeth Pharen